Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Śląskie Spotkania

Reumatologiczno-Ortopedyczno-

-Rehabilitacyjne

map-marker Ustroń

calendar3 Jesień 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu konferencji z 2020 r. na jesień 2021 r. Dokładny termin konferencji postaramy się podać w najbliższym czasie. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej.

 

Program ramowy

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Śląskie Spotkania Reumatologiczno-Ortopedyczno-Rehabilitacyjne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

 

Pierwszy dzień

 

Przyjazd uczestników, rejestracja

Sala A

15.00 – 15.10 Powitanie uczestników konferencji

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTR
 

15.10 – 15.40 Wykład Konsultanta Wojewódzkiego i / lub Krajowego w dziedzinie reumatologii
15.40 – 16.10 Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów z dziedziny reumatologii
16.10 – 16.40 Wykład Konsultanta Wojewódzkiego i / lub Krajowego w dziedzinie ortopedii
16.40 – 17.10 Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów z dziedziny ortopedii
17.10 – 17.40 Wykład Konsultanta Wojewódzkiego i / lub Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej
17.40 – 18.10 Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów z dziedziny rehabilitacji medycznej
 
19.00 Otwarcie konferencji i kolacja

 

Drugi dzień

 

Sesje reumatologiczne

Sala A

9.00 – 10.45 Sesja naukowa

Najnowsze terapie w reumatologii, w tym wykład gościa specjalnego prof. Iana McInnes – Prezydenta EULAR


10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
 

11.00  13.00 Sesja naukowa

Wybrane zagadnienia dot. łuszczycowego zapalenia stawów, spondyloartropatii zapalnych, RZS, chorób infekcyjnych; w tym drugi wykład gościa specjalnego prof. Iana McInnes – Prezydenta EULAR - dot. łuszczycowego zapalenia stawów


13.00 – 14.00 Przerwa na obiad
 

14.00 – 15.00 Sesja naukowa

Rehabilitacja na potrzeby pacjenta reumatologicznego
 

15.00 – 16.00 Sesja naukowa

Ortopedia dla reumatologów
 

16.00 – 16.20 Przerwa na kawę
 

16.20 – 17.20 Prezentacje ciekawych przypadków pacjentów Centrum Reumatologii w Ustroniu
17.20 – 18.20 Sesja naukowa

Choroby układowe tkanki łącznej, zapalenia naczyń, tematy interdyscyplinarne – pacjent reumatologiczny jako pacjent interdyscyplinarny
 

18.20 – 18.30 Dyskusja na zakończenie dnia obrad

 

Sesje ortopedyczne

Sala B

9.00 – 10.15 Sesja naukowa

Ręka i stopa reumatoidalna
 

10.15 – 10.45 Prezentacje ciekawych przypadków pacjentów Centrum Reumatologii w Ustroniu


10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
 

11.00 – 13.00 Sesja naukowa

Endoprotezoplastyka zwykła i rewizyjna stawu biodrowego (w tym prezentacja przypadków Centrum Reumatologii w Ustroniu)


13.00 – 14.00 Przerwa na obiad
 

14.00 – 15.00 Sesja naukowa

Reumatologia dla ortopedów
 

15.00 – 16.00 Sesja naukowa

Rehabilitacja narządu ruchu po zabiegach operacyjnych


16.00 – 16.20 Przerwa na kawę
 

16.20 – 18.20 Sesja naukowa

Endoprotezoplastyka zwykła i rewizyjna stawu kolanowego biodrowego (w tym prezentacja przypadków Centrum Reumatologii w Ustroniu)
 

18.20 – 18.30 Dyskusja na zakończenie dnia obrad

 

Dzień trzeci

Sesje diagnostyczne

Sala A

9.00 – 10.20 Sesja naukowa

Diagnostyka laboratoryjna na potrzeby reumatologii. Badania genetyczne – kiedy i jakie mają znaczenie. USG narządu ruchu. USG naczyń - kiedy stosować? U jakich pacjentów?


10.20 – 10.40 Przerwa na kawę
 

10.40 – 12.20 Sesja naukowa

MRI czy TK – dla kogo i jakie badanie? Radiosynowiorteza małych stawów. Kapilaroskopia. Klasyczne RTG. Diagnostyka osteoporozy – interpretacja wyników.
 

12.20 – 12.35 Dyskusja i pytania
 
12.35 Zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie. Wystąpienia sponsorowane firm zostaną oznaczone w programie finalnym, po podpisaniu umów sponsorskich.